Informace pro rodiče

V roce 2019 se ve spolupráci s CK Kovotour Plus, s.r.o., uskuteční pět po sobě jdoucích třítýdenních turnusů u Černého moře v Bulharsku a u Jaderského moře v Černé Hoře.

Přehled termínů turnusů

  Bulharsko Černá Hora
Turnus Odlet z ČR Přílet do ČR Odlet z ČR Přílet do ČR
1. 3. 6. 2019 24. 6. 2019 10. 6. 2019 1. 7. 2019
2. 24. 6. 2019 15. 7. 2019 1. 7. 2019 22. 7. 2019
3. 15. 7. 2019 5. 8. 2019 22. 7. 2019 12. 8. 2019
4. 5. 8. 2019 26. 8. 2019 12. 8. 2019 2. 9. 2019
5. 26. 8. 2019 16. 9. 2019 2. 9. 2019 23. 9. 2019

Přeprava bude realizována charterovými lety z letiště Václava Havla v Praze na letiště ve Varně/Podgorici. Transfer z letiště ve Varně/Podgorici na lokalitu a zpět je zajištěn klimatizovaným autobusem.

V Bulharsku se léčebně-ozdravné pobyty konají v hotelovém areálu Morski Duni. Leží v blízkosti písečné pláže s jemným pískem a je vzdálený 2 km od nejbližší obce Škorpilovci. Ubytování je zajištěno ve čtyřech totožných třípodlažních zděných budovách s klimatizovanými 2lůžkovými a 4lůžkovými pokoji, které mají vlastní sociální zařízení s terasou.

V Černé Hoře se léčebně-ozdravné pobyty konají v hotelový komplexu Biserna Obala (Perlová pláž), což je samostatná pětipatrová budova v mírném svahu nad mořem. Leží v letovisku Čanj, které je součástí Barské riviéry. Ubytování je zajištěno v 2lůžkových a 3lůžkových pokojích, které mají vlastní sociální zařízení s balkonem.

Stravování je v obou lokalitách zajištěno přímo v hotelovém komplexu 5x denně (snídaně, dopolední svačina, oběd, odpolední svačina, večeře) formou švédských stolů. Pro děti trpící diagnózou celiakie jsou pokrmy upravovány s garancí původu surovin a bezlepkových potravin a jídlo je připravováno v oddělených nádobách tak, aby nedošlo ke kontaktu s alergenem. Pitný režim je zajištěn v množství min. 2,5 l tekutin na osobu, a to mimo základní tekutiny podávané v rámci celodenního stravování.

V místě pobytu mají děti zajištěnou základní zdravotní péči poskytovanou lékaři a zdravotními sestrami v ambulantní ordinaci. Ošetřující lékař turnusu provede u každého dítěte vstupní, průběžnou a výstupní prohlídku, kterou zaznamená do Lékařské zprávy. Ta bude předána rodičům dětí při příletu po skončení léčebně-ozdravného pobytu a rovněž zaslána příslušnému ošetřujícímu lékaři, který tento pobyt dítěti navrhl v rámci nastaveného léčebného procesu.

Pro děti je po celou dobu zajišťován kulturní a sportovní program. Zajistěte pro své dítě kapesné v měně bulharský leva/euro. Z kapesného si děti budou hradit výlety, drobné nákupy a dárky.

CESTOVNÍ DOKLADY

Pro cestu a pobyt v zahraničí musí mít dítě vlastní platný cestovní doklad. Dítě může vycestovat na základě platného cestovního pasu České republiky (platnost dokladu nesmí končit dříve než 3 měsíce po ukončení turnusu), nebo vlastního občanského průkazu. Pokud má dítě cestovní doklad jiné země z důvodu cizí státní příslušnosti, je povinností jeho zákonných zástupců zajistit mu takové doklady, aby mohlo v rámci akce Mořský koník vycestovat do zahraničí.

Pro potřeby ošetření v zahraničí dejte dítěti s sebou jeho průkaz pojištěnce.

ZDRAVOTNÍ PÉČE

Zdravotní péče o děti bude v každém turnusu léčebně-ozdravného pobytu zajištěna zkušeným týmem lékařů a zdravotních sester v ordinaci vybavené všemi potřebnými léky a zdravotnickým materiálem pro případ akutního onemocnění nebo poskytnutí první pomoci v případě úrazů. Ordinace je zřízena přímo v místě pobytu s denním i pohotovostním režimem.

Léky, které dítě dlouhodobě užívá, však musí mít s sebou, a to v takovém množství, aby mu vystačily na celých 21 dní pobytu. Tyto léky (v originálním balení) uložte do sáčku, který označte jménem dítěte a před cestou nezapomeňte vložit do kufru. Do sáčku či balíčku vložte sdělení, kolikrát denně, v jakém množství a za jakých podmínek (před jídlem, před spaním apod.) dítě ten který lék užívá. Léky, které musí dítě užít v době přepravy, dejte do příručního zavazadla, a to v minimálním možném množství!

POTVRZENÍ O ZDRAVOTNÍM STAVU

Před odletem na letišti odevzdáte doprovázejícímu výchovnému pracovníkovi lékařem podepsané Potvrzení o zdravotním stavu dítěte a aktuálně užívaných lécích. Potvrzení lékaře nesmí být s datem starším než 14 dnů před odletem (pozor na dovolené lékařů!).

Nezapomeňte také vyplnit, podepsat a před odletem odevzdat Prohlášení rodičů o bezinfekčnosti. I když o kontrole chrupu nevyžadujeme potvrzení lékaře, je třeba před nástupem k léčebně-ozdravnému pobytu věnovat kontrole a případné sanaci chrupu (opravě kazů apod.) dostatečnou pozornost. Podpis zákonných zástupců nesmí být s datem starším než 1 den před odletem, jinak je Prohlášení považováno za neplatné a dítě nebude přijato k léčebně-ozdravnému pobytu.

OSOBNÍ VÝBAVA DĚTÍ

Veškeré oblečení dítěte by mělo být pohodlné, vzdušné a z přírodních materiálů (trička, spodní a noční prádlo nejlépe z bavlny) a přizpůsobeno termínu konání turnusu. Začátkem června a v září mohou být u moře chladnější večery, denní teploty však mají letní charakter.

V ubytovacích zařízeních je zajištěno ložní prádlo (výměna 1x týdně) a ručníky (výměna 2x týdně). Dítě je nutno vybavit ručníkem na pláž, u moře nelze používat hotelový ručník. Hromadné praní osobního prádla není možné, pouze přepírání v umyvadlech. Pokud je ale dítě méně samostatné, je třeba, abyste je vybavili osobním prádlem (a oblečením) pro celý třítýdenní pobyt.

Nedávejte s sebou dítěti žádné cennosti (např. náušnice, řetízky z drahých kovů, drahé hodinky, fotoaparáty, elektroniku včetně mobilních telefonů apod.). Cennosti nelze ukládat na bezpečném místě a za jejich případné poškození či ztrátu si dítě zodpovídá samo. Prostá ztráta, krádež nebo poškození věcí a zavazadel nejsou kryty pojištěním poskytnutým pro cestu a pobyt ze strany VZP.

POJIŠTĚNÍ DĚTÍ

Pro případ úrazu či onemocnění během cesty a pobytu budou děti pojištěny kompletním pojištěním léčebných výdajů, které zaručuje úhradu nákladů za ošetření či léčení ve zdravotnických zařízeních v místě pobytu a v případě potřeby i zpětný transport do republiky.

Dále bude dětem zajištěno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám (tzn. ne účastníkům pobytu), pojištění doby léčení úrazu (vztahuje se na úrazy s dobou léčení delší než 9 dní) včetně trvalých následků a pojištění poškození a zničení věcí nebo zavazadel (při splnění pojistných podmínek). Poskytnuté pojištění se nevztahuje na prostou krádež či ztrátu věcí a zavazadel.

KONTAKTY

Pokud budete potřebovat upřesnění některých informací, obraťte se na Informační centrum VZP:

Od 1. 4. 2019 bude k dispozici také Informační centrum CK Kovotour Plus, s. r. o.:

  • Callcentrum – denně od 7.00 do 20.00 hod. na tel.: 591 160 306, 602 549 941, e-mail: morskykonik@kovotour.cz

Další informace k akci Mořský koník a aktuální denní zpravodajství z lokalit o průběhu každého turnusu najdete v rubrice Deníček.

Dítěti můžete psát v době účasti buď prostřednictvím deníčku a sekce „Pište svému dítěti“, nebo na adresu:

Sea Dune
9112 Dolni Chiflik
Bulharsko

Hotel komplex Biserna Obala bb.
853 57, Čanj
Černá Hora


Mobilní aplikace Mořský koník On-line

Stáhněte si mobilní aplikaci Mořského koníka, ihned se dozvíte o aktualizaci zpravodajství díky notifikacím.

Google Play

Stáhněte si mobilní aplikaci Mořského koníka na platformě pro Android.

Stáhnout

App Store

Stáhněte si mobilní aplikaci Mořského koníka na platformě pro iOS - iPhone.

Stáhnout